စျေးဗန်းကိုဒီလိုခင်းဖို့ဆိုတာ လွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်